Languages


Tamer Kütükçü

E-Mail : tamersabanciuniv.edu
Phone : 0216-483-9293
Personal Web :
Title : Part Time Instructor
Education : BA: Boğaziçi University, Department of Turkish Language and Literature, 1998.
Work Experience : Boğaziçi University, Department of Turkish Language and Literature, Research Assistant, 2000-2003. Sabancı University, School of Languages, Instructor, 2003-.....
Areas of Interest : Turkish literature (textual analyzing, creative writing); Turkish -classical- music (sociology of music, voice and performance techniques)
Publications :
Article
Operstein, Natalie and Kütükçü, Tamer (2004) "Türkiye Türkçe'sindeki /e/ ünlüsünün sesbirimcikleri üzerine", Dilbilim Araştırmaları, 29-50 (NA)
Book
Kütükçü, Tamer, İş dünyası iletişim rehberi: iş hayatının farklı alanlarında dili etkili kullanma stratejileri, İstanbul: Ötüken Neşriyat, September 2015
Kütükçü, Tamer, Geçmiş zamanların, mekânların ve hatırlamaların rafında: Kadıköy'ün kitabı, İstanbul: Ötüken Neşriyat, March 2014
Kütükçü, Tamer, Radyoculuk geleneğimiz ve Türk musikisi, İstanbul: Ötüken Yayınları, March 2012
Kütükçü, Tamer, Türk kadın yazınında kadın bedeni ve cinselliğinin temsili, İstanbul: Cinius Yayınları, May 2010
Book Section / Chapter
Kütükçü, Tamer, "Sevgi Soysal'da cinselliğin yazımı", İsyankâr Neşe, Şahbenderoğlu, İpek and Şahin, Seval (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2015
Kütükçü, Tamer, "Sait Faik'in berikileri: azınlıklar", Sait Faik Abasıyanık, Armağan, Yalçın (ed.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, December 2013, 344-371
Kütükçü, Tamer, "Bir travmanın iki yüzü: içimizdeki şeytan ve huzur", Sabahattin Ali, Sönmez, Sevengül (ed.), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, December 2013
Kütükçü, Tamer, "Gözünü süzme deniz: kızaran dalgaların gönlümü çok yaktı", Mübadele öyküleri, Pekin, Müfide (ed.), İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı, October 2009, 145-164