Languages


Hakkımızda

Türkiye Çalışmaları (MATS) programı hakkında

Sabancı Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, öğretim dilinin İngilizce olması ve disiplinlerarası karakteri bakımından Türkiye’de bir ilktir. Uluslararası alanda, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinme ve daha derin bir kavrayışa ulaşma ihtiyacı giderek daha keskin bir şekilde hissedilmektedir; Türkiye Çalışmaları öncelikle bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi’nin entelektüel ve akademik kaynaklardan beslenen esnek müfredatıyla Türkiye Çalışmaları, öğrencilere Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uyuşmazlık Analizi, Avrupa Çalışmaları ve Kültürel Çalışmalar alanlarında geniş bir ders yelpazesi sunmaktadır. Program hem akademik hem de pratik uygulama düzeyinde çalışacak yeni kuşak bilim insanları, siyasa yapıcı ve uygulayıcılarına dış politika, çevre, enerji, sağlık ve refah politikaları gibi önde gelen alanlarda analiz ve değerlendirme yapabilecek ve politika geliştirebilecek yetiler kazandırmayı amaçlamaktadır.    

Yenilenen içeriğiyle Türkiye Çalışmaları öğrencilerine çok çeşitli kariyer imkanları sunmaktadır. Türkiye Çalışmaları mezunlarımız, İnsan ve Toplum Bilimlerinin çeşitli alanlarındaki doktora programları için yetkin birer aday olacaklardır (ilk mezun yerleştirme başarılarımızda görüldüğü üzere). Türkiye Çalışmaları diploması kamu sektörü (politika geliştirme, bürokrasi, diplomasi), özel sektör (uluslararası firmalar, medya ve turizm vb.) ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çeşitli iş imkanları açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır.

Programın normal süresi dört dönemdir. Yedi haftalık yaz dönemlerimiz ile zorunlu hallerde alınan dönem izinleri bu süreye dahil değildir. Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisansı tezli ve tezsiz olarak yapılabilir. Tezli kulvarda öğrenciler en az dokuz kredili ders almanın yanı sıra, kredisiz bir ön seminere, dört akademik gelişim dersine, bir staj dersine ve bir de yüksek lisans tezi dersine kaydolmak zorundadırlar. Bu yüksek lisans tezi dersi, önceden bildirilmiş ve onaylanmış bir konuda yaklaşık 70 sayfalık bir yüksek lisans tezinin araştırılıp yazılmasının formel çerçevesini teşkil eder. Program yükümlülükleri, üniversiteye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için bkz: Tezli yüksek lisans diploma yükümlülükleri. Tezsiz kulvar ise (normal olark üç dönem) en az on üç kredili derse birlikte kredisiz bir ön seminer, üç akademik gelişim dersi, bir staj dersi ve bir yüksek lisans projesini öngörmektedir. Program yükümlülükleri üniversiteye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için bkz: Tezsiz yüksek lisans diploma yükümlülükleri. Kayıtlı öğrencilerimiz Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye, giriş yılı ve program bazında program yükümlülüklerini takip edebilirler.

Mevcut burslar genellikle (dört dönemlik) normal program süresini kapsamaktadır. Tezli kulvarda, dört dönem içinde bütün ders ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, ancak tezini bitirmek için ek süreye ihtiyaç duyan öğrencilere, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurmaları halinde, beşinci döneme kaydolma hakkı tanınabilir. Bu takdirde, öğrencinin bursunun kesilmesine karşılık, kendisinden olağan öğrenim ücretinden daha küçük bir kayıt sürdürme bedeli alınır.

Daha fazla bilgi için program koordinatörü Ferenc Péter Csirkés  (fcsirkes@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçiniz.