Languages


Hakkımızda

Türkiye Çalışmaları (MATS) programı hakkında

Sabancı Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (MATS), öğretim dilinin İngilizce olması ve disiplinlerarası karakteri bakımından Türkiye’de bir ilktir. Uluslararası alanda, Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinme ve daha derin bir kavrayışa ulaşma ihtiyacı giderek daha keskin bir şekilde hissedilmekte. MATS öncelikle bu ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birinin entelektüel ve akademik kaynaklarından beslenen esnek müfredatıyla MATS, öğrencilere Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Kültürel Çalışmalar, Uyuşmazlık Analizi ve Görsel Sanatlar alanlarında geniş bir dersler yelpazesi sunuyor. Ayrıca, yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye başlaması veya mevcut lisan becerilerini geliştirmesi için elverişli bir çerçeve oluşturuyor. Bu tablo, örneğin Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Kürtçeyi de kapsayan diğer bazı dil dersleri ile tamamlanıyor.

MATS’tan çok değişik yönlerde ilerlemek mümkün. Türkiye Çalışmaları mezunlarımızın, İnsan ve Toplum Bilimlerinin çeşitli alanlarında, özellikle de Tarih ve Siyaset Bilimi’nde en yetkin doktora programlarına girebileceğini, henüz çok yeni olmamıza karşın, ilk mezun yerleştirme başarılarımız daha şimdiden kanıtlıyor. MATS diplomasının kamu sektörü (diplomasi ve bürokrasi), özel sektör (uluslararası iş âlemi, medya ve turizm) ve uluslararası sivil toplum kuruluşları açısından önemli bir avantaj oluşturacağı da görülebiliyor.

Programın normal süresi bir buçuk yıl (üç dönem), azami öğrenim süresi ise dört dönemdir. Yedi haftalık Yaz Dönemlerimiz ile zorunlu hallerde alınan dönem izinleri bu süreye dahil değildir. Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisansı tezli ve tezsiz olarak yapılabilir. Tezli kulvarda öğrenciler en az 8 kredili ders almanın yanı sıra, iki de kredisiz derse (bir Ön Seminere ve bir de Yüksek Lisans Tezi dersine) kaydolmak zorunda. Bu Yüksek Lisans Tezi dersi, önceden bildirilmiş ve onaylanmış bir konuda yaklaşık 70 sayfalık bir Yüksek Lisans tezinin araştırılıp yazılmasının formel çerçevesini teşkil ediyor. Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için bkz: Tezli yüksek lisans diploma yükümlülükleri. Tezsiz kulvar ise en az 10 kredili derse birlikte, bir Yüksek Lisans Projesini öngörmekte. Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için bkz: Tezsiz yüksek lisans diploma yükümlülükleri. Kayıtlı öğrencilerimiz; Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye (lisans/lisansüstü), giriş yılı ve program bazında Program Yükümlülüklerini takip edebilirler.

Mevcut burslar genellikle (üç sömestrlik) normal program süresini kapsamaktadır. Tezli kulvarda, üç dönem içinde bütün ders ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, ancak tezini bitirmek için ek süreye ihtiyaç duyan öğrencilere, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurmaları halinde, dördüncü sömestre kaydolma hakkı tanınabilir. Bu takdirde, öğrencinin bursunun kesilmesine karşılık, kendisinden olağan öğrenim ücretinden daha küçük bir kayıt sürdürme bedeli alınması yaygın bir uygulamadır.

Daha fazla bilgi için program koordinatörü Ayşe Ozil (ayseozil@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçiniz.