Languages


Thesis

LISTEN
Please wait...
2019 - 2020
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Çakır, Fatma, Ağrı'da düzensiz göç vaka çalışması: Afgan kadın göçmenler örneği, Terzioğlu, Ayşecan, 2020.
  Güçlü, Ali Murat, Türkiye'de parti içi demokrasi: teori, görünüm ve sorunlar, Keyman, Fuat, 2019.
  Öget, Mustafa, Davutoğlu döneminde Türk dış politikası: Kritik bir değerlendirme, Keyman, Fuat, 2019.
  Balanlı, Esra, Değişen algılar, farklılaşan kaderler: Türkiye'deki Sabetaycıların temsilleri, Erdem, Hakan, 2019.
  Topçu, Bilge Kaan, Türkiye'de güncel sağlık politikaları ve teorileri, Nomer, Nedim, 2019.