Languages


Thesis

LISTEN
Please wait...
2019 - 2020
  • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
    Öget, Mustafa, Davutoğlu döneminde Türk dış politikası: Kritik bir değerlendirme, Keyman, Fuat, 2019.
    Güçlü, Ali Murat, Türkiye'de parti içi demokrasi: teori, görünüm ve sorunlar, Keyman, Fuat, 2019.
    Balanlı, Esra, Değişen algılar, farklılaşan kaderler: Türkiye'deki Sabetaycıların temsilleri, Erdem, Hakan, 2019.
    Topçu, Bilge Kaan, Türkiye'de güncel sağlık politikaları ve teorileri, Nomer, Nedim, 2019.