Languages


Thesis

LISTEN
Please wait...
2020 - 2021
  • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
    Çakır, Fatma, Ağrı'da düzensiz göç vaka çalışması: Afgan kadın göçmenler örneği, Terzioğlu, Ayşecan, 2020.
    Kurtulmuş, Alev Irmak, Bir okul içerisinde bir ülke: Türkiye'de FAJR İran okulu, Biehl Öztuzcu, Kristen Sarah, 2020.
    Murat, Talha, Volkan gazetesi ışığında Derviş Vahdeti'nin siyasi görüşleri (1908-1909), Somel, Akşin, 2020.
    Karaca, Başak Yağmur, Türkiye'nin demokrasi ile imtihanı: yirmibirinci yüzyılda beliren demokratik olmayan rejim, Kalaycıoğlu, Ersin, 2020.