Languages


Başvurular

LISTEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları


SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, mülâkat için çağrılabilirler. Mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

 

Lisansüstü programlarımıza başvurular 2 aşamalı olarak yapılacaktır. Duyuru için tıklayınız.

Erken başvurular için son gün 29 Mayıs 2020, normal başvuru dönemi için son gün 18 Ağustos 2020’dir***.

*** Normal başvuru dönemi mülakat ve sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

Başvuru hakkında bilgi almak için Dr. Öğr. Üyesi Oya Yeğen ile iletişime geçiniz: oya.yegen@sabanciuniv.edu