Languages


Başvurular

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları


SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Başvurular, Akademik Takvim'de ilan edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Lisansüstü başvuru için son gün 20 Nisan 2018'dir.

Daha fazla bilgi için Ayşe Ozil ile iletişime geçiniz: ayseozil@sabanciuniv.edu