Languages


Program Yükümlülükleri

LISTEN

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir.

Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı yükümlülükleri için tıklayınız.

Türkiye Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı yükümlülükleri için tıklayınız.