Languages


Öğrenim Çıktıları

LISTEN

 

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programının Amacı


Sabancı Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Türkiye'nin bu alanda İngilizce eğitim veren ilk disiplinlerarası programıdır. Program hem akademik hem de pratik uygulama düzeyinde çalışacak yeni kuşak bilim insanları, siyasa yapıcı ve uygulayıcılarını yetiştirmeyi hedeflemekte ve lisansüstü öğrencilerine dış politika, çevre, enerji, kentleşme, sağlık ve refah politikaları gibi önde gelen alanlarda analiz ve değerlendirme yapabilecek ve politika geliştirebilecek yetiler kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programının Çıktıları

 

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1.    Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
  2.    Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
  3.    Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
  4.    Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
  5.    Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
  6.    Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.

 

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  7.    Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
  8.    Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
  9.    Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

 

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programına Özel Çıktılar:

10. Temel kamusal faaliyet alanlarında analiz, anlama ve değerlendirme becerileri kazanmak.
11. Bir politika uzmanlık alanı geliştirmek.
12. Sabancı Üniversitesi'ne bağlı merkez veya forumlarda iş deneyimi kazanmak. 

 

* Türkiye Çalışmaları yüksek lisans programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.