Languages


Öğrenim Çıktıları

LISTEN

 

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programının Amacı


Sabancı Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Türkiye'nin bu alanda ilk disiplinlerarası programıdır. Programın öncelikli hedefi, Türk dili, kültürü, tarihi, siyasal hayatı ve ekonomisi hakkında sağlam ve kapsamlı bilgi edinmeye yönelik giderek artan uluslararası alandaki ihtiyaç ve talebi karşılamaktır.

 

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programının Çıktıları

 

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1.    Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.
  2.    Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.
  3.    Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.
  4.    Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.
  5.    Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.
  6.    Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  7.    Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.
  8.    Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.
  9.    Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans Programına Özel Çıktılar:

10 Günümüz Türkiyesi’ne dair bütün problem ve imkanları dahil olmak üzere kapsayıcı ve bütüncül bir bilgiye sahip olmak
11. Ülkenin tarihinin ana hatları, çeşitli ve genellikle çatışan kültürel eğilimleri, ekonomisinin temel yapıları ve oluşmakta olan dinamikleri;  siyasetinin ana düzlemi, devam eden mirasının yanında siyasal dönüşümü hakkında da güncel bir anlayışa sahip olmak
12. 21. yüzyıl başı itibariyle Türkiye’nin olası yol haritaları ve seçenekleri hakkında hassas bir kavrayışa sahip olmak
13. Türkiye’nin tarihi, kültürü, dilleri, siyaseti ve ekonomisine dair uluslararası düzlemde cari olan bilgi talebine cevap verebilmek
14. Bağımsız bir şekilde eleştirel araştırma soruları formüle edip bu soruları takiben ele alınan konuya dair derinlikli bilgiye ulaşmak

 

* Türkiye Çalışmaları yüksek lisans programı detaylı öğrenim çıktıları için tıklayınız.