Languages


Ders

LISTEN
CONF 534 Uyuşmazlık Çözümünde Medya Select Term:
Medyada her gün gördüğümüz olaylar, karakterler, görüntüler ve hikayeler değerlerimizi ve algılarımızı şekillendirmektedir. Bunun yanında, medyanın kültürel çeşitlilik/çatışma, savaş ve uyuşmazlıkları ele alış biçimi, toplumlar ve uyuşmazlık ve barışın nasıl biçimlendiği üzerinde uzun süreli ve güçlü etkilere sahiptir. Bu ders, uyuşmazlıkların medyada nasıl tasvir edildiğini ve bu tasvirlerin gerçeğe uygun olup olmadıklarını inceleyecek; bu tasvirlerin (varsa) toplum üzerindeki etkilerine dikkati çekecektir ve bu yolla öğrencilere medyanın toplumu ve toplumsal normları şekillendirmedeki rolü üzerine eleştirel bir anlayış sunmayı hedeflemektedir. Dersin içeriği kültürel yoğunluğa yol açan klişelerin medya tarafından nasıl yaratıldığı, kriz ve savaş zamanlarını nasıl yansıttığı ve medyanın gerçeği tasvirlerinin barış sürecini ve çatışma sonrası safhayı nasıl etkilediği gibi konulardan oluşmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -