Languages


Ders

LISTEN
CONF 536 Uyuşmazlık Çözümünde Kurumlar Select Term:
Uluslararası kuruluşların uluslararası ilişkilerde önem kazanmasından bu yana bu konuda geniş bir literatür oluşmuştur. Son dönemlerde ise bazı akademisyenler ayrıca yerel sivil toplum örgütlerinin uyuşmazlık önlemede ve barışçıl, güvenilir bir siyasi ortam yaratmadaki rollerini incelemişlerdir. Bu derede çeşitli kuruluşların a) uyuşmazlıkların çıkısındaki b) uyuşmazlıkların önlemesindeki c) uyuşmazlık aracılığında ve d) barış ortamının üretilmesindeki rollerini inceleyeceğiz. İlk olarak genel bir analizle kuruluşların rolleri irdelenecek, daha sonra da kuruluşların uyuşmazlık ortamlarındaki rolleri değerlendirilecektir. Bu ders kapsamında çalışılacak kuruluşlar, yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlardır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -