Languages


Ders

LISTEN
CULT 503 Kültürel Çözümleme Uygulamaları Select Term:
Bu derste öğrenciler kendi geliştirdikleri bir araştırma projesini tamamlayacaklar, bu süreç içinde, gözlem, yüz yüze görüşme, sözlü tarih, yazılı ve görsel metinleri ve belgeleri inceleme gibi çeşitli kültürel çözümleme yöntemlerini öğreneceklerdir. Proje yürütmenin tüm aşamaları, proje önerisi yazımından veri toplama, çözümleme ve son metni yazma aşamalarına kadar izlenecek ve tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -