Languages


Ders

LISTEN
CULT 555 Kent Mekanları ve Kültürleri Select Term:
Dünya coğrafyasının farklı köşelerinde yer alan -Kahire'den New York'a, İstanbul'dan Singapur'a- büyük kentler arasındaki farkları, benzerliklikleri, ilişkileri nasıl anlayıp, yorumlayabiliriz? Bu derste büyük kentlerin içinde barındırdığı farklı yaşam biçimlerini, kültürel çelişkileri, sınıfsal gerilim ve yarılmaları ele alıp, çeşitli kavramların merceğinden görünenleri tartışacaklardır. Üstünde durulacak konulardan bazıları: koloni kentlerinin iktidar coğrafyaları, ulusal devletlerin modernizasyon projeleri, 'post-modern' tüketim sarayları ve açık hava müzeleri, 'küresel' kentlerde iş gücü piyasaları, 'yeni' göç akımları, zenginlik ve yoksulluk mekanları olacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -