Languages


Ders

LISTEN
ECON 501 Mikroekonomi I Select Term:
Tüketici davranışları ve talep teorisi, üretim teorisi rekabetçi piyasalar, kısmi denge ve genel denge teorisi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite :