Languages


Ders

LISTEN
ECON 506 Ekonometri Select Term:
Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite :