Languages


Ders

LISTEN
ECON 610 Rekabet ve Düzenleme Select Term:
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde rekabet hukuku ve politikaları; anlaşmalar ve uyumlu eylem; dikey sınırlamalar; hakim durumun kötüye kullanılması; enerji ve telekomünikasyon sanayilerinde rekabet ve düzenlemeler; özelleştirme ve serbestleştirme; evrensel hizmetler; yatırımlarda kamu-özel işbirliğini özendiren modeller ve sözleşme türleri.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -