Languages


Ders

LISTEN
ECON 630 İleri Düzey Çalışma Ekonomisi Select Term:
Bu ders kapsamında ekonomi teorileri ve ekonometrik analizler yoluyla işgücü piyasasının işleyişi ve bu piyasada ortaya çıkan sonuçlar incelenir. Ele alınacak konular arasında iş gücü arzı, iş gücüne talep, piyasada oluşan denge, beşeri sermaye yatırımları, sinyal ve eleme aracı olarak yatırımlar, göç ve nesiller arası hareketlilik yer almaktadır. Bu konular aracılığıyla öğrencilerin çalışma ekonomisi alanındaki en önemli teorik ve uygulamalı metotları öğrenmesi hedeflenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -