Languages


Ders

LISTEN
ECON 704 Teşvik Kuramı ve uygulamaları Select Term:
Asil-vekil modelleri, hiyerarşilerde kontrol mekanizmaları, gizli işbirliği çeşitleri ve önlenmesi, oyun teorisi yaklaşımları, Endüstriyel organizasyon uygulamaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -