Languages


Ders

LISTEN
ECON 756 İleri Hukuk ve Ekonomi Select Term:
Ekonomi teorisinin suç, ceza, borçlar, aile, mülkiyet ve kontrat hukukuna uygulamaları, ileri ekonomi kuramı yöntem ve temel ilkeleri ile hukuksal sorunların modellenmesi ve analizi, ceza muhakemeleri usullerine uygulamalar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -