Languages


Ders

LISTEN
ES 501 Yeni Bir Hukuk Sistemi Olarak Avrupa Birliği Select Term:
Bu ders AB Sistemine hali hazırda mevcut olan ulusal sistemlere ek bir anayasal sistem olarak bakmaktadır. Tartışma bir yanıyla bu yeni sistemin ulusal sistemlerin yerini mi alacağı, yoksa başarısız mı olacağı üzerine odaklanacaktır. Derste ekonomik birlikten siyasal birliğe ilerleyişin hukuki temeli değerlendirilecek; yurttaş, AB ve ulusal hukuki sistemler arasındaki ilişkinin ge-lişimi gösterilecektir. Bu amaçla, yeni hukuki yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için seçilen bazı anlaşmalar ve Avrupa Adalet Divanı'ndan davalar incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -