Languages


Ders

LISTEN
ES 510 AB'de Çok-Düzeyli Yönetişim Select Term:
AB'nin yerel, bölgesel, ulusal ve ulus-üstü düzeylerdeki çeşitli kurumları, bugüne kadar sürekli artan bir sıklık ile, çeşitli politikalar tasarladılar ve mekanizmalar oluşturdular. Bir yandan sınırlı bölgeler için ortak Politikalar üreten Birlik, diğer yandan değişik ulus-altı düzeylerde farklı aktörleri bir araya getiren düzenleme ve yaklaşımları teşvik etti. Social Fund ile Regional and Cohision Fund gibi önemli politika uygulama kurumları, yönetişim ruhuna uygun şekilde, yeni bir toplumsal işbölümünü, çeşitli katılımcılar arasında yeni tür bir işbirliğini, yeni katılım ve güvenilirlik biçimlerini tasarlamakta ve teşvik etmektedirler. Tüm bu gelişmeler nedeniyle, AB'nin nasıl çalıştığını anlamayı kolaylaştırmak amacıyla, yönetişim kavramını ve bu kavramın AB içindeki uygulamalarını sistemli şekilde ele alan bir ders yararlı olacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -