Languages


Ders

LISTEN
ES 518 Avrupa İş Dünyası Select Term:
Bu dersin kapsamı, AB içersinde faaliyet gösteren firmaların yönetimsel sorunlarının ayrıştırılması,analizi ve sorunlarının çözümünü içermektedir. Bu çerçevede iki konu ön plana çıkmaktadır: Birincisi, Alman, Fransız ve İngiliz firmalarını mukayeseli analizi; ikincisi ise, Çok Uluslu Şirketler (MNCs) ve Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları (FDI) ve AB'den diğer ülkelere ve diğer ülkelerden AB'ye teknoloji transferidir. Küreselleşme sürecinde AB firmaları, fikri sanayi ve patent hakları, firma birleşmelerinin sonuçları gibi konular işlenecektir. Ayrıca küreselleşme sürecinin uluslar arası iş dünyasında mevcut oyun kurallarını değiştirip değiştirmediği tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -