Languages


Ders

LISTEN
GEN 699 Doktora Tez Dersi Select Term:
Bu kredisiz ders, Doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik tez izleme komitesinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşları arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmayı amaçlar.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 141.000
Prerequisite : -
Corequisite : -