Languages


Ders

LISTEN
HART 532 45 Sonrası Amerikan Sanatı Select Term:
Modern ve deneysel sanatlar içerisinde temeli yine modernism olan birçok konu Amerika'da 60 lı yıllardaki çıkışlara dayanır. Bu ders içersinde New York okulu çalışmaları, Minimalizm, Pop Art gibi Amerika'da erken dönem çıkışları ve 60 sonrası gövde sanatı, elektronik sanat, yeni dışavurumculuk, maletme sanatı gibi akımlar dönemin sosyal ve politik gerçekleri doğrultusunda ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -