Languages


Ders

LISTEN
HART 633 Osmanlı ve Safevi Minyatür Sanatında Sözelden Görsele Aktarılan İmgeler Select Term:
Osmanlı ve Safevi Dönemi Resim sanatı hakkında genel bilgi veren bu derste, tarihi-edebi metinleri görsele dönüştüren nakkaşlar, kitap sanatındaki resim dili, konuları yorumlama biçimi, dolayısıyla bu alandaki zengin resim örnekleri tanıtılarak, yapılan bilimsel çalışmalardan okumalar yapmak hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında İslam-İran edebiyatının popüler konuları hakkında Osmanlı saray nakkaşhanesinde Osmanlı sanatçıları tarafından üretilen bazı minyatürlü eserler ayrıntılı olarak incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -