Languages


Ders

LISTEN
HIST 512 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II Select Term:
Doktora öğrencileri için zorunlu HIST 511-512 (Historiyografi) dizisinin ikinci sömestiri, 20. yüzyıl tarihçilerinin büyük eserlerinin "kapaktan kapağa" okunması yaklaşımını, önce Yeniçağ ve sonra Yakınçağ literatürüne taşır. Tarihçiler bir kere daha tek tek, birey olarak ele alınır; ekol ve akımlar ise, ayırdedici yaklaşımlarını içselleştirmiş tarihçiler aracılığıyla örneklenir. İkinci sömestirde ele alınacak tarihçiler, Febvre, Braudel, Le Roy Ladurie, Christopher Hill, Keith Thomas, E. P. Thompson, Charles Tilly, Simon Schama ve Carlo Ginzburg'dan, Hobsbawm, Blackbourn, Landes, Eugen Weber, Peter Gay ya da François Furet'ye uzanabilir. "Feodalizmden kapitalizme geçiş" sempozyumu ve Brenner atrafında dönen uzantısı, ya da "askeri devrim ve modern devletin doğuşu" gibi önemli tartışmalar, özel dosya veya ekler biçiminde ele alınır. Dersin son çeyreği, günümüzde alabildiğine çeşitlenen perspektif ve yaklaşımların -- örneğin mikro- tarihin; kültürel tarihin; mentalite tarihçiliğinin; kronolojik öykülendirmenin yeniden canlanmasının; devletin tekrar bir ilgi odağı haline gelmesinin; "tarihsel gerçek" ve "mitos", ya da tarih ile edebiyat arasındaki ilişki sorunsalında alınan modernist ve post-modernist tavırların -- gözden geçirilmesine ayrılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -