Languages


Ders

LISTEN
HIST 521 İktidar Törenleri Select Term:
Bu ders, hükümdarlar ile tebaaları arasındaki ilişkilerin geniş anlamda ''kültürel'' olgu ve biçimlenişler olarak incelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Siyasal iktidar ilişkileri leitmotiv'i, ritler, törenler ve festivaller boyunca izlenmekte; Ortaçağdan başlayıp Yeniçağa ve Yakınçağa uzanan süreçte tartışmalar (1) tahta çıkma veya taç giyme törenleri, hanedan evlilikleri ve doğumları gibi saray seremonileri; (2) Londra, Paris, Venedik, Prag veya Moskova gibi başkentlerin mimari dokusunun şekillenmesinde siyasal resmigeçitlerin ve resmigeçitler siyasasının rolü; (3) İngiltere'de Hannover hanedanının, Fransız devriminin, Büyük Ayaklanma sonrasında Hindistan'daki İngiliz sömürge yönetiminin, İtalyan faşizminin, Nazi Almanya'sının ve Sovyetler Birliği'nin iktidar kutsamaları ve ''kişiye tapma'' kültleri; nihayet (4) sivil festivaller ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşırken, her bölümde Osmanlı eksenli örnek ve karşılaştırmalar da analizin bir başka boyutunu oluşturacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -