Languages


Ders

LISTEN
HIST 610 Osmanlı Tarihçileri ve Vakanüvisleri, 17-18. Yüzyıllar Select Term:
Osmanlı toplumunda tarihyazıcılığının gösterdiği gelişmeye toplu bakış. Tarihin kapsamı, anlamı, kullanımları. Resmi ve gayri-resmi şehnameler, tarihler, vekayinameler. Osmanlı tarihyazıcılığının modern tarihçilik açısından kullanılış biçimleri. 17. ve 18. yüzyılların (Evliya Çelebi, Silahdar, Naima, Raşid, İzzi, Şemdanizade gibi) belli başlı tarihçilerinden, gerek matbu, gerekse elyazması metinler halinde seçilmiş okumalar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -