Languages


Ders

LISTEN
HIST 681 Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri (19. yüzyıl) Select Term:
Lisansüstü öğrencileri, 19. yüzyıl açısından (dersin öğretim üyesinin yıldan yıla değiştirebileceği) önemli ve ağırlıklı bir tema etrafında, dönemin çeşitli birincil kaynaklarının orijinal şekilleriyle tanıştırmayı ve bu tür belgeler üzerinde çalışabilir kılmayı amaçlayan, temel önemde bir Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri. Önkoşul: HIST 581 veya (Tarih Programı tarafından onaylanacak) herhangi bir eşdeğeri; ayrıca, (keza Tarih Programının onaylayacağı) yeterli Osmanlıca elyazısı okuma kapasitesi. Dersin zorunlu çıktısı: yukarıda sözü edilen birincil kaynakları temel alan, yaklaşık 30 sayfa dolayında esaslı bir araştırma ödevi. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde, Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarının seminer yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -