Languages


Ders

LISTEN
HIST 682 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum Select Term:
Osmanlı kentlerinin incelenmesinde kullanılan başlıca araştırma paradigmalarına giriş. Coğrafyadan, kültürden veya maddi hayattan yola çıkan değişik kent tipolojilerinin; keza, cemaat, sınıf ya da imtiyazlı erkân gibi sıkça kullanılan analiz birimlerinin gözden geçirilmesi. Bazı temalar : formel ve informel siyaset; kamusal mekânlarda yaşamın çeşitli yönleri; düzenlemeler, uyum ve mukavemet, sohbet ve törensellik. Başlıca yükümlülük : önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışması. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -