Languages


Ders

LISTEN
HIST 692 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) Select Term:
Bu kur, Türkiye'nin yakın tarihinin tek parti dönemi ve siyasal sistemini, birincil kaynaklar kullanarak, hem tarihsel bağlamı içinde, hem de siyaset bilimine özgü yaklaşımlarla, karşılaştırmalı olarak incelemekte. Daha Milli Mücadele döneminde uçveren siyasal pozisyon ve saflaşmaların zaman içinde evrilen ve karmaşıklaşan uzantıları, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önceki aşamadan başlayıp, Kemalist erken Cumhuriyet döneminin sonuna kadar izleniyor. Bu dönemin tamamının siyasal, kültürel ve ekonomik cepheleriyle dış politikası bir bütün olarak ele alınırken, siyasal kurum ve örgütlenmelerindeki gelişmeler özel bir dikkatle vurgulanıyor. 20. yüzyılın (Faşist İtalya, Nazi Almanyası, Franko İspanyası gibi) modern diktatörlüklerinin tecrübeleri, konunun arkaplanını, geniş teorik, karşılaştırmalı çerçevesini oluşturuyor. Bu kur, lisans öğrencileri tarafından POLS 392 kodlu bir lisans dersi olarak ve aynı zamanda lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -