Languages


Ders

LISTEN
IR 535 Rus Siyaseti ve Dış Politikası Select Term:
Rus siyaseti ve dış politikası üzerine derinlemesini bir anlayış sağlamak. Rus siyasetinin aktörlerini, kurumlarını ve yapısını anlamak. Rus dış politikasının ülke içi kaynaklarını araştırmak. Dış politikanın öncelikleri, ilkeleri ve mekanizmalarına odaklanmak. Rus dış politikasını bölgesel ve uluslararası bağlamlarda analiz etmek.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -