Languages


Ders

LISTEN
LAW 504 AB'de İnsan Hakları Select Term:
Bu ders, AB'nin, üye ülkelerde, birliğe aday ülkelerde ve Birlik'in uluslararası ilişkiye girdiği ülkelerde insan hakları üzerinde olan etkisini incelemektedir. Öncelikle, Avrupa Birliği'nin insan hakları politikası, insan hakları mevzuatı ve ilgili organlarının insan hakları içtihadı incelenmektedir. Ders ikinci olarak, Avrupa'nın dört bir yanından günlük tartışmaların konusunu oluşturan seçme insan hakları sorunlarını inceleme altına almaktadır. Son olarak, Avrupa Birliği'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardaki insan haklarına dair hükümler, Birlik'e tam üyelik sürecindeki insan hakları koşulları ve Birlik'in gelişmekte olan ülkelerdeki insan haklarının korunması ve geliştirilmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -