Languages


Ders

LISTEN
POLS 536 Sosyal Simülasyon Yöntemlerine Giriş Select Term:
Bu ders sosyal bilimlerde bilgisayar model ve simulasyonlarInIn geliştirilmesi, kullanImI ve incelenmesi üzerinde durmaktadIr. Ders üc ana tema üzerine kurulmuştur: (1) Lisansüstü seviyede sosyal bilimlerde bilgisayar benzetim (simulasyon) kavramlarI, prensipleri ve modelleme yöntemleri ile karmaşIk sistemler teorilerinin sosyo-teknik, sosyo-kavramsal ve sosyo-kültürel olgulara (e.g., uyuşmazlIk cözümü, politika bilimi, uluslarasI ilişkiler, ekonomi) uygulanmasI, (2) akIllI etmen yönelimli modelleme yöntemleri vasItasIyla sosyal sistem benzetimlerin geliştirilmesi ve incelenmesi, (3) bilgisayar modelleri ve simulasyonlarI yardImIyla araştIrma varsayIm ve kuramlarInIn geliştirilmesi ve test edilmesi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -