Languages


Ders

LISTEN
POLS 539 Türkiye ve Ortadoğu Select Term:
Bu ders Türkiye'nin önemli Orta Doğu ülkeleri ile 1920'lerden günümüze kadar olan ilişkilerini Türk dış politikasının genel boyutları içinde inceleyecektir. Dersin ilk haftalarında Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarının 1945-1960 yılları dönemindeki tarihsel gelişimi, Türkiyenin bölgesel çıkarları, Türkiye'nin ortadoğu politikası ile süpergüçlerle olan ilişkilerinin arasındaki bağlantılar ve ekonomik faktörlerin rolü üzerinde durulacaktır. Daha sonraki haftalarda, Türkiyenin bölgedeki ülkelere yönelik politikaları ele alınacak ve ders Türkiyenin iki Körfez savaşı (1991, 2003) sırasındaki rolü ile Türkiyenin bölgeye yönelik politikalarının evriminin genel bir değerlendirilmesi yapolarak sona erecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -