Languages


Ders

LISTEN
POLS 560 Avrupa'da Modern Devlet Select Term:
Bu ders öğrencilere Avrupa Siyasetiyle ilgili temel bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir. Ders bunu, ilk olarak, Westfalya Antlaşması'ndan itibaren Avrupa siyasetinin tarihsel arka planını analiz ederek yapacaktır. İkinci olarak, ders, Avrupa siyasetindeki ortak noktalar ve benzerlikleri izole etmek amacıyla, Avrupa'daki siyasal dinamikleri üzerine odalanacaktır. Üçüncü olarak ders bugün Avrupa siyasetine meydan okuyan,entegre edici ve parçalayıcı güçlerin analizini yapacaktır. Ders çok-disiplinli bir şekilde Avrupa siyasetinin karşılaştırmalı analizini yapmayı hedeflemektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -