Languages


Ders

LISTEN
POLS 584 Milliyetçilik ve Sivil Toplumu Kurumsallaştırmak Select Term:
Bu dersin üç temel amacı vardır: Temel milliyetçilik kuramlarını incelemek, sivil toplum problematiğine bakmak ve bu ikisi arasındaki muhtemel ilişkileri anlamak. Bu sonuncu amaç dersin en önemli spekülatif kısmını oluşturacaktır. Dersin ağırlığını milliyetçilik ve sivil toplumun doğuşu, başarı ve başarısızlıklarının yarı doğal açıklamalarından çok bu kavramların kuramsallaştırması oluşturacaktır. Derste bir modernite matriksi içerisinde oluşan kavramsallaştırma çabalarımız incelenecektir. Akademisyenlerin etnik farklılık ve dinsel hoşgörüsüzlük üzerine yaptığı tespitler tarafsız ve nötr olan gözlemcileri yaptığı nesnel açıklamalar olarak ele alınmayacak fakat bu tespitler söz konusu akademisyenlerin açıklamalarının sosyal ve tarihsel bağlamlarında ve onların politik ve akademik kullanımları ışığında problematize edilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -