Languages


Ders

LISTEN
POLS 650 Türk Siyaseti Semineri Select Term:
Bu seminer, türk siyaseti ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında, yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak ve aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler hazırlamaları beklenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -