Languages


Ders

LISTEN
PSY 503 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II Select Term:
Bu derste öğrenciler örtük ve seçkisiz faktör yapılarını içeren çok değişkenli analizlerde uzmanlık kazanırlar. Ders temel bileşen analizi ve açıklayıcı faktör analizi ile başlar ve hipotez test etme ve doğrulayıcı faktör analizi kullanımı için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) tekniğinin öğrenilmesi ile devam eder. Sonunda, öğrenciler karışık YEM testlerini ve bunların tekrar ölçümlü ve hiyerarşik veriye uygulamasını öğrenirler. Dönem boyunca öğrenciler farklı istatistik paket programları kullanarak gerçek veri setlerinin analizi üzerinden uygulama becerisi kazanırlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -