Languages


Ders

LISTEN
PSY 543 Benlik Select Term:
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı, öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -