Languages


Ders

LISTEN
PSY 567 Temel Psikoloji Biliminden Klinik İçgörüler Select Term:
Bu ders, klinik psikolojideki teorilerin, bulguların ve metodolojinin sosyal, gelişim, sağlık ve kişilik psikolojisi ile bilişsel psikolojide yer alanlarla bütünleştirilmesini gerektiren konuları öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin örnek konuları arasında; travmatik olayların (örn. doğal afetler, sevilen kişilerin ölümü) psikolojik esenlik, kişilik ve kişilerarası ve gruplar arası ilişkiler üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri, zorlu zamanlarda aile üyelerinin esenlikleri ve başa çıkma tarzları arasındaki karşılıklı bağımlılık, stresli zamanlarda olumlu deneyimlerin (örn. olumlu duygular, kişilerarası olumlu süreçler, şükran) faydaları ve maliyetleri, travmatik olayların merkeziyeti ile psikolojik tepkiler (örn. depresyon, travma sonrası büyüme) arasındaki ilişki, ölümle ilgili olmayan kayıplardan (örn. boşanma, vatan hasreti) sonraki yas ve iklim değişikliğinden kaynaklanan ekolojik yas ve kaygı yer almaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -