Languages


Ders

LISTEN
PSY 699 Doktora Tezi Select Term:
Bu kredisiz ders, doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik bir jürinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra üç veya dört yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslektaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 137.000
Prerequisite : -
Corequisite : -