Languages


Ders

LISTEN
PUBL 501 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları Select Term:
Kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında küresel eğilimler ( OECD ve AB vurgusuyla ); devletin işlevlerini sınırlayan/ etkisizleştiren etmenler ( patronaj, kayırmacılık türleri, yolsuzluk ); politika sürecine ilişkin temel kavramlar (yönetişim, bürokratik siyaset, kurumsal analiz, araçsal yaklaşım, rasyonel ?kamusal tercih ); politika oluşturma sürecinin evreleri (sorunu tanımlama, alternatif politikaların belirlenmesi, bir politikanın benimsenmesi ve meşrulaştırılması, uygulanması değerlendirilmesi ); örnek olaylar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -