Languages


Ders

LISTEN
PUBL 503 Nicel Araştırma Yöntemleri Select Term:
Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş, fayda maliyet analizi
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite :