Languages


Ders

LISTEN
PUBL 599 Yüksek Lisans Tezi Select Term:
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrenclerinin, bir öğretim üyesi danışmanlığında, tez araştırma ve yazma sürecini denetlemek ve rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 30.000
Prerequisite : -
Corequisite : -