Languages


Ders

LISTEN
SOC 521 Kent Sosyolojisi Select Term:
Kentsel büyüme ve gelişme kalıpları, kentsel toplumsal örgütlenme (aile, mahalle ve topluluklar) gibi kentsel yaşamın toplumsal özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda ayrıca kentsel sosyal sorunlar (konut, suç), kentsel politikalar ve planlama (planlamanın sosyolojisi ve yurtdaş katılımı) gibi konular ele alınmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -