Languages


Ders

LISTEN
SPS 500 Öğretim Atölyesi: İnsan ve Toplum Select Term:
Bu kredisiz lisansüstü ders SPS İnsan ve Toplum derslerinin işleyişine katkı sunan SSBF lisansüstü öğrencileri için hazırlanmıştır.Ders amacı ders materyalinin, lojistik meselelerin, öğrenme stratejilerinin ve geri bildirimlerin tartışılmasını kapsayan haftalık buluşmalardan oluşmaktadır. Bu ise SPS derslerine destek veren lisansüstü öğrenciler için öğrenim stratejilerini pratik edebildikleri, geri bildirim aldıkları ve ders materyali ile ilgili bilgilerini geliştirdikleri bir öğrenme ortamı yaratmaktadır
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite : -