Languages


Ders

LISTEN
VA 543 Tasarım ve Tarih Select Term:
Güzel Sanatlar ve Bilim arasındaki geleneksel sınırları aşarak ilerleyen Tasarım Displinleri, teknolojik gelişimlerin içselleştirilmesi ve kullanıma yönelik nesnelerin şekil ve işlev ilişkilerinin irdelenmesi arasındaki gelgitini sürdürmektedir. Bu derste, temel tasarım olgusunun en başlıcaları arasında yer almakta olan tipografik tasarımdan hareketle tasarım tarihinin kapsamlı bir değerlendirmesi, displinlerarası yapının irdelenmesine öncelik verilerek, işlenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -