Languages


Ders

LISTEN
VIS 512 Müzeler ve Güncel Sanatlar Select Term:
Müzeler ve Güncel Sanatlar dersi, kültürleraşırılık, yeni güncel sanatsal müdahale formları ve nesnenin giderek artan maddesizliği gibi olgulardan dolayı müzeler ile güncel sanat arasındaki ilişkide ortaya çıkan küratörlük sorunlarına odaklanacaktır. Ders küratöryel yaklaşımları, sanatçıların yüzleştiği zorlukları ve estetiklerini karşılaştırarak 20. yüzyılın sonundan 21. yüzyıla güncel sanat eserlerinin analitik bir tarihini sunacaktır. 20. yüzyılın başı ve ortasından gelen ana sanat akımlarının etkisi geç 20. yüzyıl sanatıyla, güncel görsel uygulamalar ve güncel dijital kültürle karşılaştırılacaktır. Öğrenciler küratörlük ve sanat uygulamalarını kavramanın yanısıra, estetik dağarcık ile güncel sanat ve küratörlük uygulamalarına ilişkin uygulama temelli ve teorik konularla tanışacaklardır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -