Languages


Cenk Özbay

LISTEN
E-Posta
cenkozbay@sabanciunivedu
Telefon
(216) 483 9253
Kişisel Web
Ünvanı
Öğretim Üyesi
Eğitim

Sosyoloji Doktorası, University of Southern California


Cinsiyet Çalışmaları Mezuniyet Belgesi, USC


Sosyoloji Yüksek Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi


Sosyoloji Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları
Erkeklikler; Cinsiyet ve cinsellik sosyolojisi; sınıf, küreselleşme ve neoliberalizm; iş sosyolojisi; hareketlilikler ve kent; nitel araştırma yöntemleri; İstanbul ve Türkiye Çalışmaları.
Ödüller
 • Bilim Akademisi Turkiye, Genc Bilim Insani Odulu, BAGEP 2020 - Bilim Akademisi  2020
 • ODTÜ PARLAR VAKFI 2020 Yılı Ödülleri - Araştırma Teşvik Ödülü - ODTÜ PARLAR VAKFI  2020
 • Activity Support - Raoul Wallenberg Institute Turkey  2019
 • Award in Outstanding Success in Research for Junior Social Scientist - Bogazici University Foundation  2015
 • Scientific Research Support - Bogazici University  2015
 • Scientific Research Support - Bogazici University  2012
 • Dean’s Social Science Dissertation Fellowship - University of Southern California  2009
 • Middle East Research Competition (MERC) Fellowship - Centre des études économiques et sociales (CERES)  2009
 • Fellowship in Social Sciences - Wallis Annenberg Foundation  2008
 • Dean’s Fellowship - University of Southern California  2005
Üyelikler
European Sociological Association, Pacific Sociological Association, International Sociological Association
Yayınlar
 • Makaleler
  Özbay, Cenk (2024) "Transforming buildings, reorienting lives: the desire for gentrification in Istanbul", Urban Geography, Vol.45, No.3, 411-432 (SSCI)
  Özbay, Cenk and İpekçi, İlkan Can (2024) "State-led antigender politics, Islamism, and the university: experiences of gender studies scholars in Turkey", Journal of Middle East Women's Studies, Vol.20, No.1, 89-110 (SSCI)
  Özbay, Cenk and Candan, Ayfer Bartu (2023) "Intersectionality and feminist/queer student activism in authoritarian Turkey", International Feminist Journal of Politics, Vol.25, No.4, 664-686 (SSCI)
  Özbay, Cenk and Erol, Maral and Bağcı, Çiğdem and Özkaplan, Nurcan (2023) "Secular but conservative? Youth, gender, and intimacy in Turkey", Turkish Studies, Vol.24, No.1, 29-50 (SSCI)
  Özbay, Cenk (2022) "Living like a hetero: Southern homonormativity in Istanbul", Sexualities, Vol.25, No.8, 1058-1076 (SSCI)
  Özbay, Cenk (2022) "State homophobia, sexual politics, and queering the Boğaziçi resistance", South Atlantic Quarterly, Vol.121, No.1, 199-209 (SSCI, AHCI)
  Özbay, Cenk and Öktem, Kerem (2021) "Turkey's queer times", New Perspectives on Turkey, Vol.64, 117-130 (SSCI)
  Özbay, Cenk (2021) "Bir queer mekan olarak park", beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet), Vol.10, 76-80 (NA)
  Özbay, Cenk (2021) "Cinsiyet ve kendine özgü bir mutenalaşma hikayesi: Hasanpaşa, Kadıköy", beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet), Vol.10, 28-35 (NA)
  Özbay, Cenk and Soybakış, Ozan (2020) "Political masculinities: gender, power, and change in Turkey", Social Politics, Vol.27, No.1, 27-50 (SSCI)
  Erol, Maral and Özbay, Cenk (2018) "No andropause for gay men? the body, aging and sexuality in Turkey", Journal of Gender Studies, Vol.27, No.7, 847-859 (SSCI)
  Özbay, Cenk and Savcı, Evren (2018) "Queering commons in Turkey", GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, Vol.24, No.4, 516-521 (SSCI)
  Özbay, Cenk (2018) "İstanbullu homonormativite ve üst-orta sınıf gey erkekler", Cogito: Bugünün Distopyası, Vol.90, 241-250 (NA)
  Özbay, Cenk and Erol, Maral (2018) "Vatandaşlık rejimi, cinsellikler ve beden siyaseti", Cogito: Bugünün Distopyası, Vol.90, 201-204 (NA)
 • Kitaplar
  Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı, İstanbul: İletişim Yayınları, June 2019
  Kültür denen şey: antropolojik yaklaşımlar, (Prepared by: Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018
  Özbay, Cenk, Queering sexualities in Turkey: gay men, male prostitutes and the city, London, UK: I.B. Tauris, May 2017
 • Kitap Bölümleri
  Özbay, Cenk, "Katmanda bir çentik", Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı, Özbay, Cenk and Terzioğlu, Ayşecan (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, June 2019, 9-14
  Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk, "Giriş: antropoloji ve kültür", Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Kitap, May 2018, 9-30
  Özbay, Cenk, "İş antropolojisi", Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018, 126-144
 • Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar
  Özbay, Cenk and Öktem, Kerem, New Perspectives on Turkey: Dossier on Turkey's Queer Times, Cambridge University Press, May 2021
  Göker, Zeynep Gülru and Özbay, Cenk, Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı, Mekanda Adalet Derneği, February 2021
  Göker, Zeynep Gülru and Özbay, Cenk, beyond.istanbul (Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet) / v.10, İstanbul: Mekanda Adalet Derneği, February 2021
 • Working Paper / Technical Report
  Göker, Zeynep Gülru and Özbay, Cenk and Yedikardeş, Umur, "Türkiye'de akıllı kentleşme ve gençlik politikaları", September 2023
 • SU Öncesi Yayınları

  Ingilizce Kitaplar

  Cenk Özbay. 2017. Queering Sexualities in Turkey: Gay Men, Male Prostitutes and the City, London: I.B. Tauris. 

  Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu, and Z. Umut Turem (eds). 2016. The Making of Neoliberal Turkey, London: Routledge. 

  Turkce Kitaplar

  Zeynep Gülru Göker and Cenk Özbay (eds). 2021. Mekanda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Özel Sayısı [Special Issue: Spatial Justice and Gender], beyond.istanbul 10.

  Cenk Özbay and Ayşecan Terzioğlu (eds). 2019. Türkiye’de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı[Cultures of Gender in Turkey: A Book in Memory of Dicle Koğacıoğlu], Istanbul: İletisim. 

  Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay (eds). 2018. Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar [The Thing Called Culture: Anthropological Perspectives], Istanbul: Metis.  

  Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay (eds). 2014. Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Acılımlar[The New Istanbul Studies Reader: Boundaries, Struggles, Openings], Istanbul: Metis.  

  Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, and Yesim Yasin (eds). 2011. Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik [Neoliberalism and Intimacy: The Body, Health and Sexuality in Turkey], Istanbul: Metis. 

  Ingilizce Dergi Makaleleri ve Kitap Bolumleri

  Cenk Özbay. 2022. “State Homophobia, Sexual Politics, and Queering the Boğaziçi Resistance”, South Atlantic Quarterly 121(1):199-209.  

  Cenk Özbay. 2021. “Living like a Hetero: Southern Homonormativity in Istanbul”, Sexualities – OnlineFirst https://doi.org/10.1177/13634607211014477

  Cenk Özbay and Kerem Öktem. 2021. “Turkey’s Queer Times”, New Perspectives on Turkey 64: 117-130.

  Cenk Özbay and Ozan Soybakis. 2020. “Political Masculinities: Gender, Power, and Change in Turkey”, Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 27(1): 27-50. 

  Maral Erol and Cenk Özbay. 2018. “No Andropause for Gay Men: The Body, Aging and Sexuality in Turkey”, Journal of Gender Studies 27(7): 847-859. 

  Cenk Özbay and Evren Savci. 2018. “Queering Commons in Turkey”, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 24(4): 516-521. 

  Cenk Özbay. 2017. “Railways in Europe”, The Sage International Encyclopedia of Travel and Tourism, edited by Linda L. Lowry, pp. 1004-1008, London: Sage.

  Cenk Özbay. 2016. “Inarticulate, Self-Vigilant and Egotistical: Masculinity in Turkish Drawn Stories”, The Making of Neoliberal Turkey, edited by Cenk Özbay, Maral Erol, Aysecan Terzioglu, and Z. Umut Turem, pp. 87-110, London, Routledge. 

  Maral Erol, Cenk Özbay, Z. Umut Turem, and Aysecan Terzioglu. 2016. “The Making of Neoliberal Turkey: An Introduction”, The Making of Neoliberal Turkey, edited by Cenk Özbay, Maral Erol, Aysecan Terzioglu, and Z. Umut Turem, pp. 1-14, London: Routledge.  

  Cenk Özbay. 2015. “Same-Sex Sexualities in Turkey”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), edited by James D. Right, pp. 870-874, Oxford: Elsevier. 

  Cenk Özbay. 2015. “Men Are Less Manly, Women Are More Feminine: Shopping Mall as a Site for Gender Crisis in Istanbul”, Gender and Sexuality in Muslim Cultures, edited by Gul Ozyegin, pp. 73-94, New York: Routledge. 

  Cenk Özbay. 2015. “Straight Rent Boys and Gays Who Sell Sex in Istanbul”, Men Who Sell Sex: Global Perspectives, edited by Richard Parker and Peter Aggleton, pp. 54-67, New York: Routledge.

  Maral Erol and Cenk Özbay. 2013. “I Haven’t Died Yet: Navigating Masculinity, Aging and Andropause in Turkey”, Aging Men: Masculinities and Modern Medicine, edited by Antje Kampf, Barbara Marshall and Alan Petersen, pp. 156-171, New York: Routledge. 

  Cenk Özbay. 2012. “Sexuality”, Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa, Edited by Andrea L. Stanton et al., pp. 260-261, London: Sage. 

  Cenk Özbay. 2012. “New Economies”, Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa, Edited by Andrea L. Stanton et al., pp. 348-350, London: Sage. 

  Cenk Özbay. 2010. “Nocturnal Queers: Rent Boys’ Masculinity in Istanbul”, Sexualities 13(5): 645-663. 

  Reprinted in The Kaleidoscope of Gender: Prisms, Patterns, and Possibilities, Fourth Edition, 2013, edited by Joan Z. Spade and Catherine G. Valentine, London: Sage.

  Turkce Dergi Makaleleri ve Kitap Bolumleri

  Cenk Özbay, 2021. “Cinsiyet ve Kendine Özgü Bir Mutenalaşma Hikayesi: Hasanpaşa, Kadıköy”, beyond.istanbul 10: 28-35. 

  Cenk Özbay, 2021. “Bir Queer Mekan Olarak Park”, beyond.istanbul 10: 76-80.

  Cenk Özbay and Maral Erol. 2018. “Vatandaslik Rejimi, Cinsellikler ve Beden Siyaseti”, Cogito 90: 201-204. 

  Cenk Özbay. 2018. “Istanbullu Homonormativite ve Ust-Orta Sinif Gey Erkekler”, Cogito 90: 241-250. 

  Cenk Özbay. 2018. “Is Antropolojisi”, Kültür Denen Sey: Antropolojik Yaklasımlar, edited by Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay, pp. 126-144, Istanbul: Metis.  

  Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay. 2018. “Giris: Antropoloji ve Kultur”, Kültür Denen Sey: Antropolojik Yaklasımlar, edited by Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay, pp. 11-30, Istanbul: Metis.  

  Cenk Özbay. 2015. “Hızlı, Öfkeli, Demokratik: Erkeklik ve Direnisin Yeni Grameri”, Cinselligi ve Rolleri ile ‘Güçlü’ Erkeklik, edited by Efsun Sertoglu, pp. 27-41, Istanbul: TAPV. 

  Cenk Özbay. 2014. “Yirmi Milyonluk Turizm Başkenti: İstanbul’da Hareketliliklerin Politik Ekonomisi”, Yeni İstanbul Çalışmaları, edited by Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay, pp. 166-197, Istanbul: Metis.

  Cenk Özbay and Ayfer Bartu Candan. 2014. “Yersiz, Havasız, Mülksüz Kent”, Yeni İstanbul Çalışmaları, edited by Ayfer Bartu Candan and Cenk Özbay, pp. 11-16, Istanbul: Metis.

  Cenk Özbay. 2013. “Türkiye’de Hegemonik Erkekligi Aramak”, Dogu Batı 63: 185-204. 

  Cenk Özbay. 2013. “Cinsiyet ve Liderlik: Erkeklik ve Vasıf”, Liderlik Çalısmaları, edited by Müge L. Yıldız, pp. 265-286, Istanbul: Beta.   

  Cenk Özbay. 2012. “Rent Boy’ların Queer Öznelligi: Istanbul’da Norm Karsıtı Zaman, Mekan, Cinsellik ve Sınıfsallık”, Cinsellik Muamması: Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, edited by Cüneyt Çakırlar and Serkan Delice, pp. 281-300, Istanbul: Metis. 

   Cenk Özbay. 2011. “Neoliberal Erkekligin Sosyolojisine Dogru: Rent Boy’lar Örnegi”, Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Saglık ve Cinsellik, edited by Cenk Özbay, Aysecan Terzioglu and Yesim Yasin, pp. 179-208, Istanbul: Metis.

  Cenk Özbay, Aysecan Terzioglu, and Yesim Yasin. 2011. “Türkiye’de Neoliberallesme ve Mahremiyetin Donusumu”, Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Saglık ve Cinsellik, edited by Cenk Özbay, Aysecan Terzioglu and Yesim Yasin, pp. 9-28, Istanbul: Metis.

  Cenk Özbay. 2010. “Neoliberalizm ve Erkekligin Halleri”, Yeni Sol, Yeni Sag, edited by Armagan Öztürk, pp. 101-132, Ankara: Phoenix. 

  Cenk Özbay and İlkay Baliç. 2004. “Erkekligin Ev Halleri”, Toplum ve Bilim 101: 89-103.