Languages


Emre Erol

LISTEN
E-Posta
erolemresabanciunivedu
Telefon
(216) 483 9264
Kişisel Web
Ünvanı
Öğretim Üyesi
Eğitim

Leiden Üniversitesi - Doktora, Eylül 2014 Sabancı Üniversitesi - Master, Eylül 2009 Sabancı Üniversitesi - Lisans, Eylül 2007

Araştırma Alanları
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomik ve sosyal tarihi, Avrupa-Osmanlı (Türkiye) etkileşimi ve diplomatik ilişkiler, Jön Türklerin (İttihatçılar ve Kemalistler) kişisel tarihleri ve ego-dökümanları, Osmanlı İmparatorluğu'nda göçler tarihi (tarihsel olarak son dönem, coğrafi olarak Balkanlar ve Batı Anadolu özelinde), Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyalizmler ve milliyetçilikler tarihi, Doğu Akdeniz liman şehirleri ve kasabaları tarihi, Türkiye'de demokratikleşme tartışmaları, karşılaştırmalı tarih çalışmaları (Yunanistan ve Türkiye özelinde), teknolojiler tarihi (bilgisayar oyunları özelinde), beşeri bilimlerde method ve teori tartışmaları.
Ödüller
 • Sabancı University Teaching Awards 2021 / Üniversite Dersleri Kategorisi - Sabancı University  2021
 • Sabancı University 2016– 2017 Academic Year Teaching Awards
  Category: First Year University Courses Award 2 (Auditorium Courses)
  Rank: First - Sabancı University  2017
Üyelikler
Middle East Studies Association (MESA) / USA The Society for Turkic, Ottoman and Turkish Studies (GTOT) / Germany
Yayınlar
 • Makaleler
  Erol, Emre (2023) "Dijital beşerî bilimlerin "kara kutusu"", Toplumsal Tarih, Vol.352, 44-48 (NA)
  Erol, Emre (2023) "You say "muhacir" and I say "mübadil"", The Lausanne Project (NA)
  Erol, Emre (2022) "The founding generations' representatives in the Grand National Assembly of Turkey (1920–50): visualizing and analyzing the refugee experience with digital humanities", Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, Vol.9, No.2, 97-101 (NA)
  Erol, Emre (2018) "Erik Jan Zürcher'in emekliliğinin onuruna Türkiye Tarihyazımında Farklı Kuşaklar Konferansı", Toplumsal Tarih Dergisi, Vol.2018, No.299, 18-19 (NA)
 • Kitaplar
  Erol, Emre, Foçateyn: Foça'nın büyük dönüşümü, İstanbul: İletişim Yayınları, March 2023
 • Kitap Bölümleri
  Erol, Emre, "Solidarity and diversity: the Gezi protests", A Hundred Years of Republican Turkey: A History in a Hundred Fragments, Yenen, Alp and Zürcher, Erik-Jan (eds.), Leiden: Leiden University Press, October 2023, 489-494
  Erol, Emre, "A glimpse into policies on spirits: alcohol percentages in Rakı production", A Hundred Years of Republican Turkey: A History in a Hundred Fragments, Yenen, Alp and Zürcher, Erik-Jan (eds.), Leiden: Leiden University Press, October 2023, 85-90
  Erol, Emre, "1920'den 1950'ye Türkiye'yi temsil eden kurucu kuşakların biyografik özellikleri ve görev süreleri arasındaki ilişki üzerine: göçmenlik örneği", Türkiye Siyasetinin Sınırları: Siyasal Davranış, Kurumlar ve Kültür - Ersin Kalaycıoğlu'na Armağan, Çarkoğlu, Ali and Erdoğan, Emre and Moral, Mert (eds.), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, January 2023
 • SU Öncesi Yayınları

  Kitap

  The Ottoman Crisis in Western Anatolia: Turkey’s Belle Époque and the Transition to a Modern Nation State,  (London & New York: I.B. Tauris, 2016).

  Kitap bölümü

  “‘Macedonian Question’ in Western Anatolia: The Ousting of the Ottoman Greeks before the World War I” in World War I and the End of the Ottoman World: From the Balkan Wars to the Armenian Genocide (London & New York: I.B. Tauris, 2015).

  “Balkan Savaşları: Mülteciler, Muhacirler ve Şiddet” (Balkan Wars: Exiles, Refugees and Violence) in 1915: Siyaset, Tehcir, Soykırım (1915: Politics, Force Migration, Genocide), (Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015).

  Süreli Yayınlarda makale 

  “Makedonya Sorunu’nun Batı Anadolu’ya Sıçrayışı ve 1914 Rum Tehciri,” (The Spread of the Macedonian Question over Western Anatolia and the Ousting of the Ottoman Greek in 1914) Toplumsal Tarih 252(2014): 58-65.

  “Eski Foça’nın  ‘Kara Haziran’ı,” (Eski Foça’s ‘Dark June’) Toplumsal Tarih 248(2014): 86-90.

  “Organized Chaos as Diplomatic Ruse and Demographic Weapon: The Expulsion of the Ottoman Greeks (Rum) from Foça, 1914,” TSEG (The Low Countries Journal of Social and Economic History) 4 (2013), 66-96. 

  “An Ottoman Town in Turmoil: a multidimensional analysis of the events in Eski Foça (Παλαιά Φώκαια) on the period of Summer 1914,” Cahiers Balkaniques 40 (2011): 199-226.

  Çeviri 

  Erik Jan Zürcher, “İttihatçıların Makedonya kökenlerinin 1914 sonrası politikaları açısından önemi: Makedonyalılar Anadolu'da” (Macedonians in Anatolia: The Importance of the Macedonian Roots of the Unionists for their Policies in Anatolia after 1914) Toplumsal Tarih 276 (2016): 30-41.